Arkivplan Gran kommune

LOGO GRAN KOMMUNE

ZA8I8169

Arkivplan for Gran kommune.

Formålet med arkivplan

Alle offentlige organ er etter forskrift om offentlig arkiv av 11. desember 1998, §2-2 pålagt å ha en arkivplan.

Arkivplanen skal bidra til at Gran kommune ivaretar arkivansvaret jfr. arkivlovens §6.
 Planen vil være et viktig styringredskap for kommunens arkivarbeid.
 Kommunen ønsker at planen skal være et redskap for å kvalitetssikere og utvikle arkivtjenesten, dokumentere praksis og rutiner samt at vi har en god oversikt over alle kommunens arkiv.

Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden. Kommunen er den største av de tre hadelandskommunene.

Gran kommunes våpen henspeiler på søsterkirkene på Granavollen og ble godkjent ved kgl.re. 11.desember 1987.

Gran kommunes våpen består av to gule spisser som ender i kløverbladkors på rød bakgrunn. Våpenet er tegnet av Kari Ruud Flem, Jevnaker.
Bruk av kommunevåpenet All bruk av kommunevåpenet skal være klarert kommunen på forhånd, jf. reglement for bruk av kommunevåpenet: 
"Kommunevåpenet tilhører Gran kommune som organisasjon, ikke som lokalsamfunn. Brukes normalt bare av ordføreren, administrasjonen og kommunens institusjoner ved utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Det er ikke tillatt for privatpersoner eller bedrifter å benytte kommunevåpenet i noen form uten særskilt tillatelse fra kommunen."